Φωτογραφικό Υλικό

1. Φωτογραφίες από την δραματοποιημένη αφήγηση του βιβλίου Αρόδο στο Πολιτιστικό Κέντρο Αδάμαντα