Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Η συμμετοχή της Πειραματικής Σκηνής Μήλου
στην 26η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου
στη Λήμνο με το έργο "Η κλίση σας προωθείται"